'The Voice': Gean Garcia Makes Blake Shelton Throw the Block!

'The Voice': Gean Garcia Makes Blake Shelton Throw the Block!

Blake Shelton