Coach Blake Shelton Has His Team Sing Backup on 'White Christmas' - The Voice 2020

Coach Blake Shelton Has His Team Sing Backup on 'White Christmas' - The Voice 2020

Blake Shelton